MENU
Aula_close Layer 1

Her henvender du dig

I Thorsager Skole og Børnehus vil vi gerne have en god dialog mellem børn, forældre, personale og ledelse. Der bør ikke være langt fra et spørgsmål eller et problem opstår, til kontakten med en person, der kan være med til at løse eller give svar, er etableret. I princippet er sådan en person ikke længere væk end en telefonopringning, en besked eller et besøg i skole og/eller børnehus.

Det lyder så enkelt, men vi ved alle, at det i hverdagen og i de konkrete situationer kan være svært at vide, hvem man skal henvende sig til? Er det OK at henvende sig? Er problemet eller spørgsmålet "stort nok"? og så videre.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet disse retningslinjer for, hvordan du kan forholde dig, og hvem du kan rette henvendelse til i de forskellige situationer, der kan opstå, mens dit barn går i skole og børnehus.

Mit barn har udviklingsmæssige eller faglige problemer

 • Ved udviklingsmæssige/faglige problemer kontakt barnets pædagog/lærer. Det er helt legalt at kontakte en pædagog eller lærer, hvis du synes, du har behov for en drøftelse om dit barn, gerne så hurtigt som muligt, så problemerne ikke vokser sig for store, før en hjælpende hånd sættes ind.
 • Har du gentagne gange kontaktet en pædagog eller lærer, og synes du ikke, det hjælper på jeres problemer, så tag kontakt til skolen og børnehusets ledelse, der måske kan bidrage til en løsning. Du vil aldrig opleve, at ledelse vil gå bag ryggen af en medarbejder, men skolens ledelse kan måske være den ekstra samarbejdspartner, der skal til for at løse op for en situation.
   

Jeg har problemer med en lærer/pædagog

 • Er du - eller dit barn - og en lærer/pædagog gået lidt skævt af hinanden, og synes du ikke, det hjælper at gå til vedkommende, så tag kontakt til ledelsen. Det betyder ikke nødvendigvis, at du får det igennem, du måske gerne vil, men det kan betyde, at du kan få friske øjne til at se på problemerne. Det værste du kan gøre, er at lade stå til, eller kun at tale om det blandt forældre, så der måske opstår utryghed blandt mange forældre og efterfølgende rygter, der kan gøre det vanskeligere at løse problemerne.
   

Der er nogle generelle forhold, jeg finder utilfredsstillende

 • Hvis du finder, at nogle forhold er utilfredsstillende, kan du kontakte skolen og børnehusets ledelse. Måske er de forhold, du er utilfreds med, ikke blevet løst, netop fordi ledelsen ikke kender til dem.
   

Mit skolebarn har problemer med kammeraterne

 • Hvis dit barn har problemer med et eller flere kammerater i skolen, kan du kontakte klassepædagogen, klasselæreren eller SFO. De kan tage ting op, både på det generelle plan og på et mere konkret plan.
 • Det kan være en god ide at ringe til andre forældre om problemer mellem børnene, og der skulle gerne være et tillidsforhold mellem forældrene, som kan medvirke til at gøre det lettere at ringe til hinanden. Hvis dit barn har problemer med en eller flere kammerater fra skolen uden for skoletiden, er det naturligt at kontakte forældrene til disse børn.
 • Ved nogle problemer kan der - uden at du måske ved det - være andre børn, der har de samme problemer. Du kan derfor også tage kontakt til en forældrerådsrepræsentant og høre, om I kan tage en generel drøftelse på et forældremøde. Måske kan der ligefrem være behov for et ekstraordinært forældremøde.
   

Hvornår kan jeg bruge forældrene i bestyrelsen

 • De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vil altid gerne tale med forældre om små og store ting. - MEN: Bestyrelsen leder ikke institutionen, og bestyrelsen hverken kan eller vil gå ind i forhold, der hører ind under ledelsen. Det har vi ganske enkelt ikke kompetence eller formåen til. Bestyrelsen kan tilbyde evt. at medvirke til at etablere kontakt til ledelsen, hvis du synes, du selv har svært ved at tage kontakt, eller medvirke til at tage forhold op på et generelt plan.
 • Til gengæld kan du bruge bestyrelsens forældrevalgte medlemmer til alt, hvad der ikke er direkte ledelse, som f.eks. holdninger og principper. Gennem principper og holdningsdiskussioner kan vi påvirke den måde, som Thorsager Skole og Børnehus drives og ledes på generelt, og hvor der ikke er tale om konkrete sager. Har du ønsker eller forslag til generelle forhold, du synes, vi burde tage op i bestyrelsen, så er bestyrelsen kun en opringning eller mail fra dig.
   

 

Venlig hilsen bestyrelsen i Thorsager Skole og Børnehus

 

 

 

Vedtaget i bestyrelsen december 2015.