MENU
Aula_close Layer 1

Transport til og fra skole

Elever på Thorsager Skole har ret til fri transport til og fra skole, hvis de opfylder folkeskolelovens kriterier, se Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Køreplanen for skolebusserne i Thorsager fremgår af Midttrafiks hjemmeside.

Forældre til elever, som bor udenfor skolebussens område, og opfylder kriterierne for fri transport, kan rette henvendelse til skolens kontor. Skolen vil så kontakte kommunens kørselskoordinator, som står for bestillingen af taxa.

Af Syddjurs Kommunes hjemmeside fremgår det endvidere, at der kan dispenseres fra afstandskriterierne i tilfælde, hvor skolevejen af politiet er bedømt som trafikfarlig. Har I et ønske om at få en vej vurderet, kan I rette henvendelse til skolen.

Følgende veje er vurderet trafikfarlige:

Mørkevej er trafikfarlig skolevej til og med 6. klassetrin

Stadionsvej er trafikfarlig skolevej ml. Gl. Randersvej og bygrænsen til og med 3. klasse.

Forældre til elever, som får tildelt kørsel, har pligt til løbende at holde skolen orienteret om evt. ændringer. Det kunne eksempelvis være, at eleven er blevet i stand til selv at cykle i skole.