MENU
Aula_close Layer 1

Fravær

Der skelnes mellem lovligt og ulovligt fravær

Lovligt fravær
Fravær på grund af sygdom, fravær som skolen har givet tilladelse til eller fravær, som forældrene kan gøre rede for.
Klasselæreren kan give fri en dag, ledelsen giver fri, hvis det drejer sig om flere dage.
Skolen tilbyder ikke individuel vejledning om undervisning og lektier i ferier i skoletiden.

Ulovligt fravær:
Undervisningsministeriet skriver om ulovligt fravær:

Ulovligt fravær er fravær, der ikke skyldes sygdom, herunder fravær, der ikke gøres rede for af forældrene samt fravær, der ikke er opnået tilladelse til af skolelederen. Ved ulovligt fravær skal skolen straks tage kontakt til forældrene for at afdække årsagen bag fraværet og finde løsninger sammen med familien.

Forældrene skal

 • Give besked via kontaktbogen hvis barnet er fraværende eller er kommet for sent
 • Anmode klasselæreren om at give fri ved fravær af en dags varighed via kontaktbogen
 • Anmode ledelsen om at give fri ved fravær af flere dages varighed via mail i Intra

Lærere skal

 • Registrere fravær ved skoledagens begyndelse kl. 08:00.

Klasselærere skal

 • Følge op på fravær følgende dag og rette henvendelse til forældrene ved ulovligt fravær via mail i Intra:
  Der er registreret ulovligt fravær for dit barn d. XX-XX.
  Du bedes give mig besked om årsagen til fraværet hurtigst muligt via Intra.
 • Kontakte forældrene ved bekymrende fravær, f.eks. mange små perioder eller enkeltstående dage, for en dialog om årsag, og om hvorvidt skolen kan/skal gøre noget. Første skridt kan være skriftlig via Intra, andet skridt telefonisk, tredje skridt et møde, fjerde skridt invitation til tværfagligt forum, som tilbyder et konsultativt møde med f.eks. PPR, sundhedsplejerske og/eller socialrådgiver. Ledelsen inddrages for sparring og/eller deltagelse i evt. samtale.

Ledelsen skal

 • Følge op på fravær i klasser og for enkelte elever
 • Give sparring til klasselæreren og deltage i eventuelle samtaler og møder, hvis det skønnes nødvendigt

Se også kommunal handlevejledning ved bekymrende elevfravær i Syddjurs Kommune

 

Revideret september 2019