MENU
Aula_close Layer 1

Forældrerådssamarbejde

Kære forældre 

Børn er sociale i fællesskaber, hvis de voksne er det. Sammenhold omkring børnene giver sammenhold mellem børnene, og fællesskabet blandt børnene er markant bedre, hvor forældrene laver arrangementer for børnene. Derfor er bestyrelsen og skolens/børnehusets medarbejdere meget glade for, at der er en god tradition for, at der oprettes forældreråd i alle klasser og børnehuset i Thorsager Skole og Børnehus.

Vi håber, at I med disse inspirationssider kan få svar på nogle af alle de spørgsmål, man som nyvalgt i et forældreråd stiller sig til institution/hjem samarbejdet.

Det er desuden vores håb, at inspirationshæftet kan give jer ideer til:

  • indhold og form på forældremøder
  • forældrearrangementer
  • forældresamarbejde om trivsel og inklusion.


Vi byder jer velkommen i forældrerådet.

God arbejdslyst
Bestyrelsen ved Thorsager Skole og Børnehus

Se hele inspirationshæftet i vedhæftede fil.