MENU
Aula_close Layer 1

Lektier

Lektier har en positiv effekt på børnenes læring, hvis den er en del af god og meningsfuld undervisning. I Thorsager Skole og Børnehus ser vi lektier som en værdifuld del af barnets skolegang og læring.

I indskolingen vil lektier primært være træningsopgaver vedr. læsning og matematik
På mellemtrinnet kan lektier også være løsning af opgaver og forberedelse af undervisning i alle fag.
Forældre og elever kan se lektierne i Aula - Min Uddannelse

Det er lærernes ansvar at:

 • Tilpasse lektierne efter elevernes alder, evner og faglige niveau
 • Gøre formålet med lektien tydelig for eleverne
 • Fortælle eleverne, hvordan lektien skal laves og hvornår og hvordan den skal afleveres
 • Sørge for, at eleverne er i stand til at løse opgaven på egen hånd.
 • Sætte en øvre grænse for, hvor længe eleverne samlet i fagene skal arbejde med lektierne
 • Give eleverne feedback på opgaverne. Det kan være i form af inddragelse af opgaverne i undervisningen, individuel feedback m.m.
 • Orientere forældrene om forventninger til lektier i klassen.
 • Sørge for, at elever og forældre kan orientere sig om lektierne i Aula – Min Uddannelse


Det er forældrenes ansvar at:

 • Skabe gode rammer for lektielæsningen
 • Støtte og opmuntre barnet i lektielæsningssituationen
 • Tage kontakt til læreren, hvis lektierne er for svære, for lette eller uoverskuelige for barnet.

 

September 2019