MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Thorsager Skole og Børnehus

Velkommen i Thorsager Skole og Børnehus

Cykeltur - på vej mod kirken.

Thorsager Skole og Børnehus er en landsbyskole og – institution i Syddjurs Kommune. Vi er placeret i et meget smukt kuperet og naturskønt område, grænsende op til marker, enge og skov med udsigt til Jyllands eneste rundkirke. Thorsager by har en størrelse, der gør at børnene, forældrene og de ansatte på skolen ofte kender hinanden fra flere sammenhænge. Det overskuelige lokale miljø giver børnene en umiddelbar tryghed.
I det daglige har omkring 25 vuggestuebørn, ca. 55 børnehavebørn, 159 elever fra 0. til 6. klasse samt ca. 45 medarbejdere deres gang i huset. Vi arbejder som en enhed, med én opgave og ét personale i tidsrummet 06.30-17.00.
Thorsager Skole og Børnehus er opdelt i 3 afdelinger, som alle støder op til et stort fællesrum med fælles storkøkken. Børnehuset rummer vuggestue og børnehave, indskolingen rummer 0.-3. klasse og SFO og mellemtrinnet rummer 4.-6. klasse. Det giver os mulighed for at skabe nære og trygge rammer for alle børnene, men også mulighed for samvær og samarbejde på tværs af afdelingerne, når det giver mening i hverdagen. Det giver os grundlaget for at skabe en rød tråd i børnenes liv med udgangspunkt i et fælles værdigrundlag og en fælles pædagogik, så det enkelte barn udvikler sig socialt og fagligt mest muligt.
Thorsager Skole og Børnehus har dejlige udefaciliteter med legepladser, skov, bålhytte boldbaner, kælkebakke m.m. Udeområderne er indrettet, så der er trygge og sikre rammer for de yngste, men også mulighed for, at børnene kan lege på tværs af alder. Vi er ude mest muligt, både i børnehuset, SFO og i undervisningen, og skolebørnene holder frikvarter ude.
Vi er en rummelig institution, og vi arbejder til stadighed på at styrke fællesskabet for alle børn og voksne ved bl.a. at lægge vægt på at udvise gensidig respekt, tale pænt til og med hinanden og vise omsorg for hinanden.
I Thorsager Skole og Børnehus er it en naturlig del af hverdagen og børnenes læring. Børnehuset har iPads til børnene, og fra 0.-6. klasse får hvert barn udleveret en personlig iPad, som bruges i undervisningen i alle fag. Lærere og pædagoger er fortrolige med iPad‘en og har et skarpt fokus på, at dens mange muligheder bliver inddraget i leg og undervisning, så vi understøtter, at børnene arbejder selvstændigt, aktivt og kreativt.
Årets gang i Thorsager Skole og Børnehus er præget af traditioner, hvilket bidrager til det sammenhold, der er i og omkring skole og institution. Tilbagevendende begivenheder som nytårsfrokoster, skolefester, luciaoptog osv. er til stor glæde for ansatte, børn og forældre.
Hver morgen møder alle skoleelever op i fællesrummet til morgensang. Sangene vælges ud fra et repertoire, der indeholder både gamle danske salmer, viser samt moderne og aktuelle sange. Ved morgensangen gives der også vigtige beskeder, der vedrører hele skolen og vi ønsker tillykke med fødselsdage. Børnehuset er med om tirsdagen, hvor skolen musiklærere og – pædagoger samler et band til akkompagnementet.
I Thorsager Skole og Børnehus tror vi på, at forudsætningerne for en levende og overskuelig institution er dialog, korte kommandoveje og samarbejde. Derfor kendetegner det Thorsager Skole og Børnehus at have en tæt kontakt mellem elever, personale og forældre.
I Thorsager Skole og Børnehus vil du blive mødt af meget engagerede ansatte, der i det daglige gør deres bedste for at bakke op og værne om de værdier og den kultur, der kendetegner stedet.
Thorsager Skole og Børnehus er en veldrevet og velholdt institution, hvor alle har et ansvar for orden og ryddelighed, samt behandler bygninger og inventar ordentligt.
Huset er også hjemsted for en stor del af Thorsagers idræts- og kulturliv for alle generationer.
Overvejer du at flytte til Thorsager er du meget velkommen til at besøge os på skolen. Ring på tlf. nr. 87 53 50 60 for en aftale.

Venlig hilsen os alle i Thorsager Skole og Børnehus.