MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

I Thorsager Skole og Børnehus møder børn, forældre og medarbejdere hinanden med gensidig respekt og tillid. Det er en fælles opgave derigennem at skabe et fællesskab og en kultur, der fremmer læring og trivsel.

I Thorsager Skole og Børnehus vil vi                                                                              Værdier


Lære mest muligt:

 • Vi er nysgerrige
 • Vi får gode ideer
 • Vi ser muligheder
 • Vi har lyst til at prøve nyt
 • Vi spørger, når der er noget, vi ikke forstår
 • Vi må lave fejl


Give plads til at vi er forskellige:

 • Vi vil lære hinanden at kende
 • Vi ser, hvad hinanden er gode til
   

Passe på hinanden:

 • Vi hilser
 • Vi lytter og spørger
 • Vi taler pænt med hinanden
 • Vi taler pænt om hinanden
 • Vi tager hensyn  
 • Vi er hjælpsomme


Have det pænt omkring os

 • Vi rydder op
 • Vi passer på vores ting


Have glæde i hverdagen:

 • Vi griner med hinanden
 • Vi fortæller hinanden, når noget er godt
   

Medarbejdere og forældre forventes at efterleve vores værdigrundlag og dermed være gode rollemodeller for børnene ved at tale anerkendende til, med og om børn, forældre og børnehave/skole

Vedtaget i bestyrelsen 4. april 2019